Medytacja. Sposób na lepsze życie, Warszawa, 24.03.2019