Warsztat Autoterapia

Warsztat Autoterapia składa się z cyklu kilku trzygodzinnych warsztatów dedykowanych zdobyciu umiejętności oraz narzędzi samodzielnego rozwiązywania problemów, których źródłem zazwyczaj są zakorzenione w naszej przeszłości (głównie dzieciństwie) nawyki mentalne oraz behawioralne. To rodzaj nabytych lub wykształconych programów, które na różnym etapie naszego życie odzwierciedlali reaktywną potrzebę ochrony pochodzącą z mechanizmów obronnych, którą stosowaliśmy do obsługi bieżących, zazwyczaj traumatycznych lub dyskomfortowych sytuacji, zdarzeń czy interakcji z innymi. Większość z nich charakteryzuje się tym, że o ile były uzasadnione i często skuteczne we wczesnych etapach naszego życie, o tyle = kiedy źródłowe sytuacje czy konteksty środowiskowe już nas nie dotyczą wciąż automatycznie się nimi posługujemy, co w większości przypadków uprzykrza czy utrudnia nam życie. Te nieaktualne strategie często pozostają ukryte w naszej nieświadomości, działają z zaskoczenia często wywołując nieracjonalne zachowania, które nie przystają do naszej obecne rzeczywistości. Rolą warsztatu Autoterapia jest po pierwsze wykształcenie umiejętności uświadamianie sobie tych często automatycznych i nawykowych zachowań oraz zdobycie skutecznych narzędzi do samodzielnej pracy mającej na celu ich eliminację lub też na tyle osłabienie ich siły, by przestały odgrywać znaczącą rolę w naszym dorosłym życiu.
logo_HS_black
pay
Więcej informacji o szkoleniach na stronach Fundacji Hinc Sapientia
Udział w szkoleniach i warsztatach można wykupić on-line
 

Najbliższe warsztaty Autoterapia

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zapraszam do lektury książki

Autoterapia. Napraw sobie życie

 

 
Autoterapia
Autoterapia ebook
Autoterapia audiobook
 

 

FAQ

1Ilu uczestników weźmie udział w warsztacie?
Z reguły w tego typu warsztacie bierze udział 15 - 25 osób. Trudno jednak przewidzieć jak duże będzie tym razem zainteresowanie i ile osób docelowo zapisze się do udziału w warsztacie.
2Czy warsztat przewiduje sam wykład czy również ćwiczenia?
Warsztat zawiera zarówno elementy wykładu, omówienia przypadków oraz ćwiczenia. Jednak dobór oraz proporcje poszczególnych elementów są zawsze reaktywne i zależne od bieżącej interakcji z grupą.
3Czym różni się warsztat Autoterapia od Akademii Terapii Transpersonalnej?
Akademia Terapii Transpersonalnej przeznaczona jest w głównej mierze dla specjalistów (psychologów, mentorów, coachów) pracujących z innymi ludźmi. W jej ramach głównym fundamentem praktycznym są ćwiczenia prowadzenia sesji transpersonalnej. Wszystkie narzędzia i techniki ćwiczone w ramach ATT opierają się na zasadach psychologii transpersonalnej. Warsztat Autoterapia jest przeznaczony dla osób, które nie pracują z innymi ludźmi, ale chcą poznać źródła i przyczyny problemów emocjonalnych doświadczanych w dorosłym życiu a pochodzących z przeszłości - głównie z dzieciństwa oraz sposoby, dzięki którym można sobie z wieloma z tych problemów poradzić czy też znacznie obniżyć ich destrukcyjnych wpływ na obecne życie. Stąd też w ramach warsztatu Autoterapia nie są omawiane elementy i mechanizmy procesu sesji z klientem, czy kwestie związane z metodyką pracy. Wiedza, techniki oraz narzędzia stosowane w tym warsztacie nie opierają się wyłącznie na podejściu transpersonalnym. Warsztat zostaje zorganizowany na prośbę wielu czytelników książki "Autoterapia", którzy po jej lekturze chcieliby przećwiczyć zawarte w niej narzędzia w samodzielnej pracy ze sobą.
4Czy uczestnicy otrzymają materiały do notatek, czy należy je zabrać ze sobą?
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma długopis oraz notes. Obydwa przedmioty są bezzwrotne.
5Czy warsztat przewiduje czas na zadawanie pytań?
Tak. Pytania w trakcie warsztatu zadajemy na bieżąco. Dodatkowo na koniec każdego z modułów jest przewidziany specjalny czas na pytania i odpowiedzi.
6Czy uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatu?
Nie. Warsztat nie służy ani certyfikacji, ani też nie jest dedykowany zdobyciu jakiejkolwiek specjalizacji. Jest uzupełnieniem lektury książki "Autoterapia".
7Czy udział w warsztacie wymaga jakiegoś wcześniejszego przygotowania?
Nie. Jednak rekomendowana jest wcześniejsza lektura książki "Autoterapia", bo istniej duże prawdopodobieństwo że odwołania do zawartych w niej treści pojawią się w trakcie warsztatu.
 

 
słowa kluczowe
 

 
akceptacja, akceptacja niedoskonałości, akceptacja siebie, apercepcja, autodiagnoza, autonomia emocjonalna, Autoterapia, budowanie relacji, cechy nabyte, cechy wrodzone, deficyty emocjonalne, deformowanie nawyków, diagnozowanie siebie, dystans do siebie, dystans do swoich problemów, dziedziczenie lęku, dziedziczenie niepokoju, dziedziczenie problemów, dziedziczenie traumy, emocje, emocjonalne wyczerpanie, empatia, gniew, ignorancja emocjonalna, instrukcja warunkowa, inteligencja emocjonalna, jak sobie radzić z konfliktami, jarosław gibas, lęk, lęk przed odrzuceniem, mindfulness, naprawianie relacji, narzędzia terapeutyczne, nawyki, nawyki emocjonalne, niepokój, obecność, pierwotna rana, poczucie własnej wartości, pokochanie siebie, pokonywanie lęku, potrzeba akceptacji, praca z nawykami, praca z przekonaniami, praca z traumą, praca z zaburzeniami, praca ze świadomością, programowanie lingwistyczne, przekonania, psychologia, psychologia transpersonalna, radzenie sobie z myślami, radzenie sobie z przeszłością, radzenie sobie z relacjami, radzenie sobie ze stresem, relacje, repercepcja, rola ofiary, role społeczne, rozbrajanie konfliktów, rozczarowanie, rozwiązywanie problemów, samopomoc psychologiczna, samouzdrowienie, samowspółczucie, sesja terapeutyczna, socjologia, spojrzenie na siebie, stres, style przywiązania, świadoma osobowość, świadomość, świadomość osobowości, szacunek, terapia, terapia własna, trauma z dzieciństwa, traumy międzypokoleniowe, trudne dzieciństwo, trudne emocje, uważność, uwolnienie, uwolnienie od lęku, uwolnienie od niepokoju, uzdrowienie, uzdrowienie emocjonalne, warsztat praktyczny, współczucie, wybaczenie sobie, wychodzenie z lęku, wyzwolenie, żal, zamartwianie się, zarządzanie emocjami, zażegnywanie konfliktów, zmiana nawyków, zmiana przekonań, zrozumienie siebie,