Oferta szkoleń

Z apraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń dedykowanych firmom oraz organizacjom. Obecnie w ofercie szkoleń dla firm znajdują się trzy szkolenia: „Sprzedaż: budowanie relacji z klientem", „Inteligencja emocjonalna: zarządzanie emocjami" oraz „Mindfulness: narzędzia poprawy jakości życia i pracy". Szczegółowy opis szkoleń zarówno merytoryczny, jak i logistyczno cenowy znajduje się na zalinkowanych poniżej podstronach:
S zkolenia, warsztaty i wykłady w liczbach:
P rowadziłem szkolenia, warsztaty i wykłady m.in. dla: