Oferta szkoleń

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń dedykowanych firmom oraz organizacjom. Obecnie w ofercie szkoleń dla firm znajduje się sześć szkoleń:
„Sprzedaż: budowanie relacji z klientem",„Sztuka komunikacji",„Inteligencja emocjonalna. Zarządzanie emocjami",
„Mindfulness: narzędzia poprawy jakości życia i pracy",
„Motywacja. Co robimy nie tak?" oraz
„Samoorganizacja".
Wszystkie tematy szkoleń oferujemy również w formie godzinnych wykładów.
Szczegółowy opis szkoleń zarówno merytoryczny, jak i logistyczno cenowy znajduje się na zalinkowanych poniżej podstronach:

 
Sprzedaż: budowanie relacji z klientem
Sztuka komunikacji
Inteligencja emocjonalna: zarządzanie emocjami
Logan
 
 
mindfulness_screen
Motywacja. Co robimy nie tak?
Samoorganizacja
 
Szkolenia, warsztaty i wykłady w liczbach:
Prowadziłem szkolenia, warsztaty i wykłady m.in. dla:
 
 
 
 

 
psychologia, socjologia, inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami, Jarosław Gibas, psychologia transpersonalna, relacje, rozwiązywanie problemów, terapia, wsparcie psychologiczne, inteligencja duchowa, wykłady psychologiczne, mindfulness, uważność, Jarosław Gibas youtube, zarządzanie energią, psychologia rozwoju, inteligencja duchowa, mindfulness, wykłady o psychologii, psychologia transpersonalna, motywacja, jak motywować siebie, jak motywować innych, sztuka komunikacji, jak się komunikować, skuteczna komunikacja, umiejetność komunikowania się, budowanie relacji, rekonstrukcja relacji, dbanie o relacje, rozwój relacji, zasady komunikowania się, jak stworzyć szczęśliwe relacje, samoorganizacja, jak się zorganizować, jak zarządzać sobą, jak zarządzać stresem, regulacja emocji, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z emocjami, rozpoznawanie emocji, diagnoza emocjonalna, sprzedaż, umiejętności sprzedażowe, jak zostać sprzedawcą, skuteczna sprzedaż, sztuka sprzedawania, nauka sprzedaży, efektywna sprzedaż, komunikacja z klientem, rozwiązywanie problemów z klientem, współpraca z klientem, dogadywanie się z klientem, budowanie historii sprzedaż, budowanie relacji sprzedażowych, sprzedaż organiczna, jak podnieść wyniki sprzedażowe, jak nauczyć ludzi sprzedawać, techniki sprzedaży narzędzia sprzedaży, umiejętność sprzedaży, zarządzanie czasem, planowanie, zarządzanie projektami, zorganizowanie, błędy motywacyjne, jak nie motywować, motywowanie siebie, automotywacja, motywowanie pracowników, motywowanie zespołu, techniki uważności, uważność w pracy, umiejętności mindfulness, praktyka mindfulness, praktyka nieformalna,. uważność na codzień, bycie tu i teraz, obecność, świadomość, autoświadomość, sprint ultraadresowy, samostanowienie, realizacja celów, strategie motywacyjne, model flow, poczucie flow, idea flow, utrata motywacji, spadek motywacji, jak podnieść motywację, efekt bezwładności, autonomia, autonomia w motywacji, motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna, motywacja wycofania, motywacja podejścia, osobowość pasywna, osobowość aktywna, system propulsyjny, model propulsyjny, kontrakt motywacyjny, samozaufanie, rozpoznanie predyspozycji, detekcja zasobów, automapowanie, instrukcje warunkowe, rutyna, zarządzanie energią, strukturalizacja wiedzy, katalogowanie wiedzy, czytanie akapitowe, osie przestrzeni, heksagon relacji, awatary w relacjach, osobowość relacyjna, komponenty osobowości, atrybuty osobowości, priorytetyzacja, bilans wymiany, relacja transakcyjna, poziomy intymności, intymność w relacjach, prywatność w relacjach, przestrzeń komfortu, relacyjny dyskomfort, rozwiązywanie konfliktów, trójkąt relacyjny, analiza transakcyjna, ratownik, ofiara, oprawca, zdezaktualizowane strategie, struktury narracyjne, stroytelling, rekontraktowanie, sekwencja komunikacyjna, składowe komunikacji, warunki komunikacji, proces budowania wrażenia, percepcja, apercepcja, błędy atrybucji, efekt halo, efekt pierwszeństwa, błąd łagodności, błąd tendencji centralnej, bariery komunikacyjne, model dramaturgiczny, mowa ciała, znaczenie mowy ciała, uścisk dłoni, ręka w kieszeni, gesty dłoni, co zrobić z nogami, co zrobić z rękami, gestykulacja, mimika, mikromimika, rozpoznawanie mowy ciała, postawa, otwartość, skrytość, mowa twarzy, kontakt wzrokowy, brak kontaktu wzrokowego, budowanie zainteresowania, budowanie więzi, powitanie, zaproszenie, aktywne słuchanie, zebranie danych, odkrycie podobieństw, raport, balansowanie treści, kreacja zapamiętania, konstrukcja więzi, reguła zgodnych wartości, korzystanie z kategoryzacji, kategoryzacja, narracje storytellingowe, podróż bohatera, szkolenie, szkolenia, szkolenie dla pracowników, szkolenia firmowe, szkolenie zamknięte, warsztaty, zdobywanie nowych umiejętności, dokształcanie się, podnoszenie kwalifikacji, certyfikowane szkolenie, certyfikat szkoleniowy, wykład, materiały szkoleniowe, prowadzenie szkolenia, szkolenia dla organizacji, autorskie szkolenia, skuteczne szkolenia, szkolenie się,