Jak się dogadać w miejscu pracy?

Pracownicy doświadczający dysfunkcji komunikacyjnej w ramach współpracy w jednej firmie najczęściej przypisują trudności komunikacyjne różnicy wiedzy, umiejętności, doświadczeń lub poziomu intelektu. Dotyczy to zarówno komunikacji poziomej pomiędzy pracownikami tego samego szczebla, jak i komunikacji pionowej pomiędzy przełożonym i podwładnym. Okazuje się jednak, że najczęstszą bariera komunikacyjną niweczącą możliwość skutecznego i efektywnego „dogadywania się” są poziomy komunikacyjne przypisane do poziomów świadomości w konkretnych obszarach zawodowej aktywności i związane z perspektywą postrzegania swojego miejsca, celu czy roli w otaczającej organizacyjnej rzeczywistości oraz zdolności interakcji z tą rzeczywistością. Umiejętność dostrzeżenia, że za brakiem możliwości skutecznej komunikacji mogą się kryć odkryte przez Logana poziomy, a nie niechęć, brak wiedzy czy intelekt interlokutora stanowi pierwszy i jednocześnie niezbędny krok do rozwiązania problemu. Oferowane szkolenie „Jak się dogadywać w miejscu pracy” oferuje nie tylko samą wiedzę jak diagnozować poziomy komunikacyjne w skali Logana - zarówno własne, jak i osoby po drugiej stronie procesu komunikacyjnego - równie konkretne narzędzia i rozwiązania pozwalające znacznie poprawić, ułatwić i udrożnić mechanikę komunikacyjną w danej organizacji. Co więcej pozwala również zdobyć umiejętność takiej współpracy z drugą osobą - zarówno w roli równorzędnej, jak i lidera - która umożliwia pokonywanie poziomów prowadząc do zmiany perspektywy własnej roli w strukturach organizacyjnych zapewniając większą sprawczość nie tylko samej komunikacji, ale też zawodowej aktywności.