Sprzedaż: budowanie relacji z klientem

Do procesu sprzedaży często pochodzimy z dużą rezerwą i wątpliwościami. Nie lubimy, kiedy się nam cokolwiek „wciska”, usilnie przekonuje, nadmiernie zachwala itp. Trudno zatem, abyśmy uwierzyli, że namawianie do zakupu czegoś, na co niekoniecznie mamy ochotę, ma jakikolwiek sens. Dzisiaj tak wielu sprzedawców popełnia dający się wyczuć na kilometr błąd: nie tylko nie wierzą w to, co sprzedają, ale też nie wierzą w to, że sprzedaż może być czymś więcej, niż tylko „wciskaniem”. Stąd zarówno kupujący, jaki i sami sprzedawcy nie lubią sprzedaży - i co najciekawsze - to, jak najbardziej naturalny i uzasadniony odruch, kiedy sprzedaż widzi się tylko i wyłącznie z tej „manipulacyjnej” perspektywy. Ale sprzedaż nie musi być nudnym, niewdzięcznym zajęciem. Może być fascynującym procesem budowania trwałej, opartej na zaufaniu relacji pomiędzy sprzedawcą i klientem. Wówczas sama sprzedaż staje się efektem ubocznym tej relacji. Klient kupuje to, co chce, od tego, od kogo chce, czego wartość sam odkrywa i do czego nie ma potrzeby go namawiać. Klient nie dokonuje transakcji zakupowej - on inwestuje w korzyść, kierując się zbudowanym do sprzedawcy zaufaniem opartym na prawdzie, rzetelności i wspólnie podzielanych wartościach. Tu kończy się sprzedaż, a zaczyna psychologia i socjologia relacji. I tylko wtedy ten system działa, zapewniając bezpieczeństwo i komfort zarówno klientowi, jak i sprzedawcy. Szkolenie to skierowane jest do wszystkich tych osób, które zawodowo zajmują się sprzedażą i chciałyby zdobyć umiejętności nie tyle związane z samymi technikami sprzedażowymi, ale z opartym na zaufaniu efektem wiązania klienta ze sprzedawcą, produktem (usługą), czy marką. Fundamentem szkolenia jest motywacja sprzedawców poprzez ćwiczenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozumienia sprzedaży jako czegoś więcej, niż tylko wymiany towaru za pieniądze, czy „robienia wyniku”. W ujęciu tego szkolenia sprzedaż to proces budowania zaufania klienta do sprzedawcy oraz marki, których docelowo staje się ambasadorem.