Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to umiejętność składająca się z dwóch kluczowych elementów:
1. zdolności do świadomego i prawidłowego rozpoznania własnych emocji oraz zarządzania nimi w taki sposób, by jednocześnie korzystać z ich potencjału, sprawując pełną kontrolę nad własnych życiem i zdrowiem;
2. zdolności do świadomego i prawidłowego rozpoznawania zarówno emocji innych, jak i ich źródeł oraz takiego wyboru działań, by móc tworzyć pozytywne relacje z innymi.

Inteligencja emocjonalna zawiera w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz sztukę bycia profesjonalnym liderem, zdolnym do kreowania i zarządzania efektywnymi zespołami ludzi. Uznaje się, że inteligencja emocjonalna jest odpowiedzialna aż za 80% naszego życiowego sukcesu i dotyczy to zarówno aktywności zawodowej, jak i życia prywatnego: budowania dobrych relacji z innymi, a także zrównoważonego i harmonijnego rozwoju.

Szkolenie z inteligencji emocjonalnej

Szkolenie inteligencja emocjonalna oparte jest o teorie oraz badania Daniela Golemana, Travisa Bradberry’ego, Charlesa Duhigga, Carol Dweck, Jona Kabat-Zina oraz Colina Sissona. Zawiera narzędzia i techniki pozwalające na wyćwiczenie umiejętności zarządzania emocjami we wszystkich czterech obszarach EQ. Ponadto szkolenie to zostało wzbogacone o moduł dedykowany mindfulness oraz technikom medytacyjnym. Szkolenie inteligencja emocjonalna złożone jest z czterech półtoragodzinnych modułów, przy czym ostatni moduł poświęcony jest warsztatowi medytacyjnemu.

Książki dotyczące inteligencji emocjonalnej

Obszary tematyczne związane z inteligencją emocjonalną zostały również zawarte w trzech książkach Jarosława Gibasa: „Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny„, Wydawnictwo OnePress Sensus, Gliwice 2015, „Motocyklizm. Droga do mindfulness„, Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2016 oraz „Alchemia duchowego rozwoju. Inteligencja duchowa dla zaawansowanych„, Wydawnictwo OnePress Sensus, Gliwice 2017 (w przygotowaniu).