Sesja indywidualna

P roces transpersonalny to w moim przekonaniu jedno z najskuteczniejszych narzędzi w rozwiązywania problemów w indywidualnej pracy z klientem. Ponadosobowa (transpersonalna) perspektywa otwiera niezwykłe możliwości dokonywania trwałych pozytywnych zmian w naszym życiu - zarówno w aktywnościach prywatnych, relacyjnych, jak i wielu obszarach związanych z karierą zawodową, czy organizacją pracy oraz zarządzania organizacją i zespołem. Narzędzia wykorzystywane w tym procesie często przynoszą zaskakująco szybkie efekty tam, gdzie tradycyjna psychoterapia czy coaching po prostu sobie nie radzą. Tutaj nie pracuje się na celach, czy zamierzeniach, tak jak to ma miejsce w coachingu, czy na traumach i negatywnych przeszłych doświadczeniach jak to ma miejsce w psychoterapii. Tutaj w pełnej świadomości źródeł problemów dostarczamy ich precyzyjnych rozwiązań oraz wzorców pracy w przyszłości, tak aby klient został wyposażony w pełen pakiet efektywnych narzędzi pozwalających mu na samodzielną pracę już po udziale w sesjach indywidualnych.
N arzędzia indywidualnego procesu transpersonalnego wykorzystywane są obecnie zarówno przez psychoterapeutów w pracy z pacjentem, jak i przez managerów zarządzających zespołami pracowników - wszędzie tam, gdzie konieczna jest indywidualne wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Przez wiele lat prowadzenia sesji indywidualnych w tym modelu oraz przez lata nauczania jego zasad kolejnych specjalistów rekrutujących się spośród psychologów, managerów i coachów wielokrotnie byłem świadkiem malującego się na twarzach zaskoczenia wynikającego z prostej konstatacji: "to działa tak szybko i efektywnie, że to nie może być możliwe". Hm... jednak jest!. Nie wierzysz? Wystarczy się samemu przekonać.
Jarosława Gibasa poznałam po przeczytaniu Jego książki. Poczułam wówczas, że to, o czym pisze to uporządkowanie wiedzy jaką zbieram przez 20 lat mojej pracy zawodowej i pracy nad rozwojem osobistym. Spotkaniem z Jarkiem było dla mnie otworzeniem kolejnych drzwi, na których otwarcie byłam gotowa. Po pierwsze w kontekście mojej świadomości, jak i zastosowania proponowanych przez Jarka rozwiązań i narzędzi, w mojej firmie. Jarek trafnie rekomenduje rozwiązania i objaśnia w bardzo przystępny sposób. Uwielbiam Jarka metafory i Jego jasny sposób przedstawiania skomplikowanych, niejasnych sytuacji, i w rzeczy samej, co ważniejsze ich prawdziwych przyczyn. Jeśli jesteście gotowi na pracę z Jarkiem, to polecam Go. Byłam niejednokrotnie zaskoczona z wysokiego poziomu odpowiedzialności jaką bierze nie siebie podczas realizacji zobowiązań, profesjonalizmu jaki prezentuje i z tego jak bardzo dobrze zawsze jest przygotowany do zobowiązań wobec klientów. Zawsze - na każdym spotkaniu z Jarkiem - bardzo dużo się nauczyłam..

Małgorzata Tylec-Gusakov
FIT Recruitment

Podjęcie współpracy

Rozmowa telefoniczna Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest odbycie wstępnej rozmowy telefonicznej. To rozmowa nie stanowi sesji indywidualnej - nie są w niej stosowane jakiekolwiek narzędzia czy techniki wsparcia. Rozmowa ta również nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie klienta. Ma na celu z jednej strony ustalenie czy rzeczywiście do problemu, z którym przychodzi klient metoda, którą pracujemy jest najlepszym i skutecznym narzędziem (to pozostaje w mojej ocenie, z drugiej zaś strony po takiej rozmowie podejmuje klient decyzję, czy rzeczywiście zwrócił się do właściwej osoby, z którą następnie chce pracować. Jeśli obydwie odpowiedzi są pozytywne, to wówczas dopiero umawiamy się na płatną sesje.

Koszty sesji

Koszt jednej sesji wynosi 1200 zł. Kwota ta zawiera m. in. koszty transportu prowadzącego sesję do wskazanego miejsca oraz ew. koszty noclegu.
Część tej kwoty jest również przeznaczana na cele statutowe Fundacji Hinc Sapientia.
Płatność następuje przed odbyciem sesji na podstawie przesłanej faktury pro forma z zerową stawką VAT wystawianej przez Fundację Hinc Sapientia.
@

Zapytaj o sesję indywidualną

Jeśli jesteś zainteresowany sesją indywidualną proszę o kontakt