7 kroków zarządzania emocjami

Mini-wykład z inteligencji emocjonalnej o 7 prostych krokach, które mogą nam pomóc poradzić sobie z silną emocją, jak zdenerwowanie, stres, złość itd.
Więcej informacji o zarządzaniu emocjami można znaleźć w książkach:
Życie. Następny poziom – http://bit.ly/1E2x004
Pokonaj stres z Kaizen – http://bit.ly/1kYOin5
Motocyklizm. Droga do mindfulness – http://bit.ly/1S7dO9O
oraz w szkoleniu audio:
Zarządzanie stresem – http://bit.ly/1KsSCBj