Wykład na warsztatach „JA – KARIERA”, Kraków, 30.03.2017