Szkolenie coaching transpersonalny: praca na osi ról. Warszawa

Szkolenie

COACHING TRANSPERSONALNY

Warsztat narzędziowy: Praca na osi ról społecznych

Prowadzi Jarosław Gibas

Sobota 25 marca 2017 r.

godz. 10.00 – 17.30

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESS ROOM

Warszawa, ul. Grójecka 1/3

Termin „coaching transpersonalny” po raz pierwszy został użyty przez sir Johna Whitmore’a, który

odkrywszy niedoskonałość stworzonego wcześniej przez siebie modelu GROW uznał, że o wiele bardziej skuteczny jest model transpersonalny – mający swe źródła w psychologii transpersonalnej (której jednym

z autorów był Abraham Maslow –autor piramidy potrzeb), a jeszcze wcześniej w psychosyntezie stworzonej przez RobertoAssagiolego.

Coaching transpersonalny to praca z coacheem (klientem) z poziomu transpersonalnego (ponadosobowego) „JA”, które umiejętnie prowadzone przez coacha jest zdolne do zarządzania swoimi osobowościami oraz ich komunikowania – zarówno na osi czasu, osi ról społecznych tworzonych przez coacheego oraz osi

zawierającej osobowości i o różnym poziomie motywacji, proaktywności i rozumienia celów. To niezwykle skuteczne i precyzyjne narzędzie dające trwały efekt pozytywnej zmiany w kliencie procesu.

Wielu światowych ekspertów wskazuje, że to właśnie model transpersonalny stanowi przyszłość coachingu.

Z praktyki Coachingu Transpersonalnego wynika, że znakomita większość problemów deklarowanych przez coacheech (klientów) jest możliwa do rozwiązania z wykorzystaniem dwóch osi: czasu i relacji, przy czym oś czasu jest najczęściej występującym tłem wewnętrznych konfliktów.

Szkolenie “Coaching Transpersonalny. Warsztat narzędziowy: Praca na osi ról społecznych” przeznaczone jest dla coachów, trenerów, osób wspierających rozwój innych oraz wszystkich zaintereowanych eksploracją własnego rozwoju.

Szkolenie warsztatowe wyposaży uczestników w następujące narzędzia pracy z klientem:

 • zasoby roli społecznej
 • zasoby osobowości
 • negocjacje ról i osobowości
 • rekonstrukcja i redefinicja roli
 • kontraktowanie ról społecznych
 • role internalizowane, a role właściwe
 • wyjście z identyfikacji z rolą
 • rozwiązywanie problemów roli z poziomu transpersonalnego

Szkolenie składa się z czterech modułów. Pierwszy daje uczestnikom podbudowę teoretyczną i służy wyjaśnieniu działania poszczególnych narzędzi. Pozostałe trzy moduły mają charakter warsztatowy,

w ramach którego uczestnicy ćwiczą wykorzystanie poszczególnych narzędzi na konkretnych, rzeczywistych case’ach. Każde z ćwiczeń zakończone jest trzyźródłową informacją zwrotną oraz komentarzem

prowadzącego szkolenie.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują bezpłatną godzinną sesję z Jarosławem Gibasem 

o charakterze superwizji (via Skype), której celem jest konsultacja konkretnych przypadków 

z praktyki zawodowej lub autocoachingu.

Sesję tę można wykorzystać do 30 dni od zakończenia szkolenia po wcześniejszym umówieniu się.

_____________________

Prowadzący:

JAROSŁAW GIBAS

socjolog, były dziennikarz i publicysta, obecnie nauczyciel. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu

inteligencji duchowej i emocjonalnej, coachingu transpersonalnego oraz mindfulness. Autor książek

poświęconych rozwojowi osobowości, zarządzania emocjami oraz psychologii transpersonalnej: „Pokonaj stres z Kaizen” Sensus 2013, „Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny” OnePress 2015,

„Motocyklizm. Droga do mindfulness” Sensus 2016. Na początku 2017 r. nakładem wydawnictwa Sensus ukaże się „Alchemia duchowego rozwoju” – najnowsza książka, będąca efektem wieloletniej pracy

badawczej i duchowej Jarosława Gibasa.

jaroslawgibas.com/

www.facebook.com/jaroslaw.gibas/

Zgłoszenia i informacje:

AGNIESZKA OSTROWSKA

Coach, trenerka, organizatorka

Dyrektor ds. Projektów Fundacji HINC SAPIENTIA

e-mail: agnieszka@fundacjahs.org

tel. 507 145 119

www.fundacjahs.org

Technikalia:

Plan szkolenia:

Szkolenie składa się z 4 modułów po 1,5 godz. każdy.

Moduł 1: 10.00 – 11.30

Przerwa kawowa: 11.30 – 11.45

Moduł 2: 11.45 – 13.15

Lunch: 13.15 – 14.15

Moduł 3: 14.15 – 15.45

Przerwa kawowa: 15.45 – 16.00

Moduł 4: 16:00 – 17:30

Uczestniczy otrzymują: 

 1. certyfikaty uczestnictwa, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
 2. godzinną sesję indywidualną z Jarosławem Gibasem po szkoleniu
 3. poczęstunek podczas przerw kawowych
 4. lunch składający się z dwóch dań

Koszt:

Koszt szkolenia: 650 zł płatne przelewem na konto organizatora czyli Fundacji HINC SAPIENTIA

Fundacja HINC SAPIENTIA

Nr konta: 11 1050 1214 1000 0023 6148 6638

Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko i Szkolenie CT Warszawa 25.03.2017”

Po dokonaniu przelewu otrzymują Państwo mailem potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku za udział w szkoleniu prosimy o zgłaszanie tego mailowo.

Rachunek zostanie wystawiona na kwotę 650 zł (organizator nie jest płatnikiem VAT).

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia i kameralną ilość uczestników, zapisy przyjmowane są włącznie do 18 marca 2017 r.

Osoby planujące uczestnictwo w szkoleniu prosimy o jak najszybszą rezerwację miejsca.

Eksperci o Coachingu Transpersonalnym:

Coaching transpersonalny służy tym coachom, którzy chcą wyjść ponad ramę procesu coachingowego 

oferowanego przez model GROW. Wówczas, kiedy celem coachingu nie jest jedynie kariera coacheego, 

czy osiągnięcie przez niego jakiegoś osobistego celu. Model transpersonalny jest pomocny w przypadku 

problemów egzystencjalnych czy duchowych, tam gdzie klient procesu coachingowego czuje, że czegoś mu 

w życiu brakuje i jednocześnie nie jest pewny, czego ten brak dotyczy.

Professor Stephen Palmer, City University, London

Nie ma lepszego narzędzia do rozwoju cech przywódczych niż coaching transpersonalny, ponieważ nie można być dobrym liderem, jeśli nie jest się świadomym technik zarządzania ponadosobowego. Tylko 

wówczas zdobywa się umiejętności prowadzenie ludzi, którzy nie chcą… być prowadzeni.

Roisin Murray, Uniwersytet Derby, UK

Samoświadomość pokonuje strach, mający zasadniczy wpływ na obszary ludzkiej koncentracji. Model 

coachingu transpersonalnego buduje dojrzałość ludzi, uruchamia w nich zdolność do nauki z własnych 

doświadczeń, dzięki czemu wzrastają szybciej.

Sir John Whitmore, Institute of Human Excellence