Szkolenie Coaching transpersonalny – warsztat narzędziowy: praca na osi czasu

Zapraszam na szkolenie Coaching transpersonalny. 19 listopada – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM
ul. Grójecka 1/3, Warszawa. Organizacja: Agnieszka Ostrowska, tel. 507 145 119, mail: agnieszka@drogakobiet.pl.

ct_warsztat_reklama

Z praktyki coachingu transpersonalnego wynika, że znakomita większość problemów deklarowanych przez coacheech jest możliwa do rozwiązania z wykorzystaniem dwóch osi: czasu i relacji, przy czym oś czasu jest najczęściej występującym tłem wewnętrznych konfliktów. Szkolenie Coaching transpersonalny. Warsztat narzędziowy: praca na osi czasu przeznaczone jest dla coachów i zostało tak sprofilowane, by w maksymalny możliwy sposób wyposażyć uczestników w narzędzia pracy z klientem z wykorzystaniem osi czasu, takie jak diagnoza premortem, lokalizacja prototypu, praca z osobowością zaprzeszłą, praca z filtrami wspomnień, praca z cieniem oraz przekierowaniem wektora antycypacji. Szkolenie składa się z czterech półtoragodzinnych modułów, z czego pierwszy moduł ma charakter teoretyczny i służy wyjaśnieniu działania poszczególnych narzędzi, zaś pozostałe trzy moduły maja charakter warsztatowy, w ramach którego uczestnicy ćwiczą wykorzystanie narzędzi na konkretnych rzeczywistych case’ach. Każde z ćwiczeń zakończone jest trzyźródłową informacją zwrotną oraz komentarzem prowadzącego szkolenie. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują również jednogodzinną sesję wideokonferencyjną (skype) z prowadzącym szkolenie dedykowaną konsultacji konkretnych przypadków z praktyki danego coacha. Sesję taką można wykorzystać do 30 dni od zakończenia szkolenia.